To update or add your church information, please use our contact form to email Dung Thien Huynh.
Church Name - Hội Thánh
Address - Địa Chỉ
Phone - Điện Thoại
Website - Trang nhà
Pastor - Mục sư
Hội Thánh Báp Tít Liên Hiệp
7601 Bissonnet
HoustonTexas 77074
United States
713-778-1191
Nguyễn Công Minh
Nguyễn Thông Đ. B.
Đỗ Tuyết Anh
Hội Thánh Báp Tít Việt Nam
1907 S. Dairy Ashford Rd.
HoustonTexas 77077
United States
281-752-5685
http://westhoustonvbc.org/Home.php
Lê Hồng Phúc
Trần Tư Hồng Sơn
Huynh Tran Linh
Hội Thánh Lời Chúa
3134 Frick Rd.
HoustonTexas 77038
United States
713-239-1466
http://www.loichua.org
Lê Phước Thuận
Hội Thánh Tin Lành Baptist Việt Nam
6100 Ridgemont
HoustonTexas 77087
United States
713-645-7766
http://www.vbcweb.org
Huỳnh Quốc Khánh
Chương Thanh Lâm
Nguyễn Minh Tuấn
Chung Tử Bửu
Hội Thánh Tin Lành Kirkwood
7602 S. Kirkwood Dr.
HoustonTexas 77072
United States
281-495-7783
http://www.kchouston.org
Mai Tấn
Đoàn Hòa
Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Việt Nam
7005 Boone Rd.
HoustonTexas 77072
United States
281-498-3334
Nguyễn Đình Di
Nguyễn Ngọc Huấn
Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam
14200 Memorial Dr.
Christ Memorial Lutheran Church
HoustonTexas 77079
United States
281-494-3425
http://vietnameselutheranchurch.net/node
Nguyễn Hữu Ninh
Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm
11922 N. Houston Rosslyn Rd.
HoustonTexas 77086
United States
281-445-3339
Trần Thanh Liêm
Hội Thánh Tin Lành Tây Nam Houston
420 Wood St.
Sugar LandTexas 77478
United States
281-879-6970
http://nuoctroi.com/
Bùi Trung Ngôn
Phan Trọng Bảo
Hội Thánh Tin Lành Thiên Ân
7621 Boone Rd.
HoustonTexas 77072
United States
281-561-0711
http://www.vietpresby.com/thienan.html
Hồ Việt
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - North Houston
12343 Old Walters Rd.
HoustonTexas 77014
United States
281-583-8821
http://tinlanhhouston.org/
Âu Quang Vinh
Chou Jeff
Lê Hoàng Thọ
Sugar Land Vietnamese Church
8000 Clodine Road
HoustonTexas 77083
United States
281-846-4938
http://www.niemhyvong.org/
Bùi Thế Hiền